รับจัดกิจกรรมทีมบิ้วดิ้งTeam Building,Walk Rally,ละลายพฤติกรรมมีทั้งออนไซต์และออนไลน์

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมกิจกรรมการสร้างทีมงานไม่ว่ากิจกรรมทีมบิ้งดิ้ง:Team Building กิจกรรมวอล์คแรลลี่:Walk Rally ทำได้ทั้งออนไซต์และออนไลน์ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 16 ปี กิจกรรมสนุกเร้าใจทำได้ทุกวัยทุกตำแหน่งและลูกค้าหลากหลายบริษัทที่เลือกใช้เรา เราสามารถออกแบบกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นการทำทีมบิ้วดิ้งที่เน้น Workshop,ทีมบิ้วดิ้งที่ทำกิจกรรมแล้วให้สรุปเป็นความรู้,กิจกรรมทีมบิ้วดิ้งที่เน้นความสนุก เราสามารถออกแบบได้ตามความต้องการ และทีมเราสามารถไปได้ทุกจังหวัดทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นชลบุรี กรุงเทพ นครนายก เพชรบุรี

รับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วัน

รับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วัน

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

กาญจนบุรี ระยอง เขาใหญ่ ฯลฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทีมบิ้งดิ้ง:Team Building ยอดนิยมซึ่งการทำกิจกรรม รวมถึงการทำกิจกรรมทีมบิ้วดิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ ตามที่กล่าวมาสำหรับกิจกรรมละลายพฤติกรรม Team Building , Walk Rally จะมีวัตถุประสงค์และและตัวอย่างกิจกรรมดังต่อไปนี้

รับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วันรับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วันรับจัดกิจกรรม team building,วิทยากรกิจกรรมสันทนาการนันทนาการและละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม

2.เพื่อฝึกการสื่อสารที่ดี ฝึกทักษะในการสร้างทีมงานและการทำงานเป็มทีม โดยผ่านกิจกรรม Team Building 

3.เพื่อฝึกการทำงานร่วมกัน ฝึกการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยผ่านกิจกรรม Walk Rally 

ประเด็นในการสัมมนาและการทำกิจกรรมTeam Building,ละลายพฤติกรรม,Walk Rally 

กิจกรรมสัมพันธ์ในการละลายพฤติกรรม 

09.00 - 10.30 

กิจกรรมละลายพฤติกรรมเตรียมความพร้อม

กิจกรรมสื่อสารสองทาง 

กิจกรรมกระดาษหัวใจ

10.30  - 10.45  เบรค 

รับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วัน

10.45  - 12.00  

กิจกรรมการทำงานเป็นทีมโดยการแบ่งกลุ่ม

กิจกรรมแค่อยากจะรั้ง

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน,กิจกรรมสนุก

12.00  -  13.00 เบรก

13.00  -   14.30 กิจกรรมวงล้อมนุษย์และหนอนหรรษา

รับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วัน

รับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วัน

รับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วัน

14.30  -  14.45 เบรก

14.45  -  16.30 กิจกรรม walk rally ประจำฐาน(ขึ้นอยู่กับจำนวนคน)

รับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วัน

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

รับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วัน

ฐานกิจกรรม walk rally บอลสะบัดชัย

รับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วัน

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

ฐานกิจกรรม walk rally ร่วมมือร่วมใจ

ฐานกิจกรรม walk rally ทางเดินของผู้ชนะ 

ฐานกิจกรรม walk rally ลาลาลอย 

ฐานกิจกรรม walk rally 100 ช่อง 

รับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วัน

16.30  -  17.00  สรุปในแต่ละฐาน

17.00  -  18.30  พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30  -  23.00 กิจกรรมภาคกลางคืน(แล้วแต่ธีมตกลง) เจ้าหน้าที่ของเราจะอยู่กับท่านจนจบงาน

รับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วัน

วันที่ 2 (หากมี) 

08.00 – 09.00   กิจกรรมสัมพันธ์สวัสดีตอนเช้า

กิจกรรมสัมพันธ์ เป่า ยิ้ง ฉุบ

กิจกรรมสัมพันธ์  แทงหวย

09.00 – 10.30   สรุปในแต่ละฐานโดยวิทยากรประจำฐานสิ่งที่ได้จากการทำงานร่วมกันโดยแต่ละทีม

10.30 – 10.45   เบรค

10.45 – 12.00   สรุป(ต่อ) / สรุปทีมชนะเลิศ / ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อความสัมพันธ์

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน,รับจัดงานstaffparty

รับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วัน

รับจัดฝึกอบรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมwalkrally,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,รับจัดกิจกรรมouting,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,ทีมจัดกิจกรรม,วิทยากรนันทนาการสันทนาการและละลายพฤติกรรม,บริษัทรับจัดteambuilding,กิจกรรมteambuilding1วัน

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน,รับจัดกิจกรรมstaffparty

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน,รับจัดกิจกรรมstaffparty

ลที่คาดว่าที่จะได้รับ

คาดว่าพนักงานที่เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับโดยผ่าน รูปแบบ Walk Rally Team Building กิจกรรมสัมพันธ์  นำไปใช้ในการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น  สามารถเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในองค์กรและองค์กรมีความภาคภูมิใจที่ได้เลือกเข้ามาเป็นพนักงานในองค์กร 

หมายเหตุ

 สำหรับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรหนึ่งที่เรารับจัดฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ  หากองค์กรต้องการให้เราเข้าไปจัดฝึกอบรมในองค์กร  สามารถโทรมาคุยกันได้เลยนะครับ  เรารับจัดฝึกอบรมให้แน่นอนครับ  ส่วนบางองค์กรมีความต้องการที่จะไปฝึกอบรมข้างนอกองค์กรอาทิเช่น รีสอร์ท ทะเล หรือต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นระยอง จันทบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่น เราก็รับจัดและไปฝึกอบรมได้เช่นกัน  โปรดจงมั่นใจในความแน่นอนของเราในการรับจัดฝึกอบรมครับ

และสามารถไปดูภาพบางส่วนได้ที่ 

FB PAGE : เทรนเนอร์อ้า-รับจัดกิจกรรม Team Building ฝึกอบรมภายในองค์กร และ Safety Day 

หมายเหตุ

กิจกรรมที่แสดงใน website เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ทีมเราสามารถจะออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่สุด โดยอิงกับเวลา สถานที่ และความต้องการ หากสนใจ สอบถามมาได้เลยนะครับ ไม่ผิดหวังแน่นอน 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,668