หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : สร้างมาตรการ New Normal ที่ทำงานด้วยมาตรฐาน 5ส.

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้หลายคนหลายองค์กรจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและการทำงานหลังจากนี้ไปจนหลายคนเรียกกันว่า New Normal หลายสิ่งหลายอย่างของมาตรการ New Normal เราทุกคนเองอาจจะสัมผัสกับมาตรการมาอยู่บ้าง แต่อาจจะไม่จริงจังมากนัก อาทิเช่น การเว้นระยะห่าง , การกำหนดจุดการเข้าออกในห้างร้านต่างๆ , การตีเส้น , การรักษาความสะอาดพื้นที่ ฯลฯ ซึ่งจริงๆแล้วหากเป็นแต่ก่อนมาตรการที่กล่าวขึ้นมา หากเป็นคนโดยทั่วไปที่ยังไม่ทำงาน อาจจะยังไม่เข้าใจมากนัก แต่หากเป็นคนทำงาน มาตรฐานหรือระบบนี้จะเรียกกันติดหูว่า ระบบ 5ส. ซึ่งจะเป็นระบบพื้นฐานที่สามารถต่อยอดไปเป็นระบบอื่นๆได้

ดังนั้นเอง เมื่อโลกเปลี่ยนไป มาตรฐานเปลี่ยนไป คนทำงานจะต้องมีการพัฒนาให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพราะหลังการแพร่ระบาดของโควิด มาตรฐานที่เราคุ้นหูต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เอง จะอยู่ในหลักสูตรสร้างมาตรการ New Normal ในที่ทำงานด้วยมาตรฐาน 5ส.

รูปแบบฝึกอบรม ; บรรยาย,กิจกรรมWorkshop,อภิปราย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในโลกของการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทาง New Normal 

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางระบบ 5ส. (สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สร้างนิสัย)

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการสร้างมาตรฐาน New Normal ด้วยกิจกรรม 5ส.

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการตรวจประเมินหน้างานตามหลักของ 5ส. เพื่อให้มาตรฐานดีอย่างต่อเนื่อง 

 

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

09.00 - 10.30   New Normal คืออะไร ?

การสร้างมาตรการ New Normal ต่อยอดด้วยกิจกรรม 5ส.

ตัวอย่างมาตรฐาน 5ส.เพื่อใช้ในมาตรการ New Normal 

10.30 - 12.00    โครงสร้างของระบบ5ส.

มาตรฐาน ส.1 : สะสาง 

มาตรฐาน ส.2 : สะดวก 

มาตรฐาน ส.3 : สะอาด 

13.00 - 14.30 โครงสร้างของระบบ5ส. (ต่อ) 

มาตรฐาน ส.4 : สร้างมา

มาตรฐาน ส.5 

กิจกรรมระบบ 5 ส.สามารถลดกระบวนการทำงานที่มันไม่เกิดมูลค่าได้อย่างไร 

14.45 - 16.00

กิจกรรม 5ส.เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลการผลิต

เทคนิคการสร้างมาตรฐาน New Normal และ กิจกรรม 5ส.ให้ประสบความสำเร็จ 

เทคนิคและรูปแบบการตรวจประเมินของ 5 ส. 

ฝึกปฏิบัติ / สรุปจากการลงสำรวจหน้างาน

 

หลักสูตรสร้างมาตรฐาน New Normal ที่ทำงานด้วยมาตรฐาน 5ส.นี้จะปูพื้นฐานตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นในการทำระบบ5ส.และแนวทาง New Normal ไม่ว่าจะเป็น ส.1-ส.5 วิธีการทำให้ 5ส.ประสบผลสำเร็จ จะมีวิธีการอย่างไร จนแม้กระทั่งเมื่อทำระบบ5ส.ได้แล้ว วิธีการประเมินระบบ5ส.จะทำอย่างไร รวมถึงมาตรการ New Normal หลักสูตรจะมีคำตอบครับ

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,667