พัฒนาตนเองให้เป็นลูกน้องที่ดีและเตรียมความพร้อมในการเป็นลูกพี่ที่น่ารัก

จงพัฒนาตนเองให้เป็นลูกน้องที่ดีและเป็นลูกพี่ที่น่ารัก

หลายต่อหลายคนเมื่อได้เข้าสู่ชีวิตในการทำงานแล้ว เราจะทำงานตามที่ลูกพี่เราสั่ง ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า เรามีคำว่ารุ่นพี่และรุ่นน้องมาตั้งแต่เลยทำให้เราต้องทำตามงานที่หัวหน้างานสั่ง 

เมื่อเราอยากเป็นลูกน้องที่ดี ลองมาดูแนวทางในการพัฒนาตนให้เป็นลูกน้องที่ดีกันครับ 

1.ทำงานของตัวเองให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันต่อเวลาที่กำหนด

2.ต้องหมั่นรายงานความคืบหน้าของผลงานของตัวเราเองให้หัวหน้าฟังอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้หัวหน้างานได้ทราบความคืบหน้าของการทำงานในแต่ละวัน 

3.พยายามออกความคิดใหม่ๆในการทำงานให้กับทีมหรือฝ่ายของตนเอง เพราะนั้นหมายความว่า เราเป็นคนทำงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

4.จงสร้างมนุษย์สัมพันธ์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

5.ลูกน้องที่ดีจะต้องสามารถทำงานได้หลายงาน เหตุผลก็คือ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารของทีม เพราะถ้าหากลูกน้องไม่สามารถทำได้มากกว่า 1 อย่าง การเติบโตในสายงานจะยากมาก

6.เมื่อเป็นลูกน้องที่ดีแล้ว จงตั้งเป้าหมายที่จะต้องได้เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น นั้นคือการเป็นหัวหน้างานที่ดี 

แล้วเราจะได้เป็นหัวหน้างาน เราจะต้องทำอย่างไร 

1.เตรียมความพร้อมในตำแหน่งนั้นๆ

2.เรียนรู้ในการทำงานกับคนโดยทั่วไป 

3.แก้ไขปัญหาเป็น

4.วางแผนงานได้ 

5.บริหารเวลาได้ 

นี้ก็เป็นบทความคร่าวในการเป็นลูกน้องที่ดีและเป็นลูกพี่ที่น่ารัก

และหากท่านสนใจฝึกอบรม สามารถติดต่อ 

โทร:0814262862,0909659106

Line:@ateathailand 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,667