4เทคนิคการฝึกอบรมพนักงานให้สำเร็จตามKPI

บทความโดย นายอาทิตย์ ทองงาม โทร-0909659106 Line:Trainer_are

หลายต่อหลายองค์กรมีแผนการอบรมประจำปีทุกปี บางองค์กรเองอาจจะไม่ได้คาดหวังกับการฝึกอบรมอะไรมากนัก หลายต่อหลายเหตุสำหรับองค์กรกลุ่มนี้ก็คือ ทำให้ได้ตามที่กฏหมายกำหนดหรืออาจจะใช้งบประมาณให้หมดไป แต่...

หลายองค์กรคาดหวังกับการฝึกอบรมและสัมมนาพนักงานในแต่ละครั้ง คาดหวังว่า เมื่อพนักงานไปฝึกอบรมและสัมมนามาแล้ว จะต้องนำกลับมาพัฒนาองค์กรในสายงานที่พนักงานอยู่นั้นให้สำเร็จ ต้องคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไป

ทุกท่านครับ? หากเปรียบการสัมมนาเหมือนกับการขายสินค้า เราซื้อสินค้าไปเพื่อการแก้ไขปัญหาของชีวิตใช่หรือไม่

เราซื้อข้าว เพราะแก้ไขปัญหาเรื่องของการหิว

เราซื้อแอร์ เพราะเราแก้ไขปัญหาความร้อนของบ้าน 

เช่นกันครับ เราฝึกอบรมเพื่อ ให้พนักงานนำความรู้ที่องค์กรจัด ไปปรับปรุงไปปรับใช้ในการทำงาน 

แล้วเราจะจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างไรให้สำเร็จตาม KPI  เรามาดูกันเลยครับ 

4เทคนิคการจัดฝึกอบรมอย่างไรให้สำเร็จตาม KPI 

1.หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน / แผนธุรกิจ หรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดในองค์กรจริงๆ ตัวอย่างเช่น หากปัญหาที่เราเกิดขึ้นในองค์กรคือ งานเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต แต่เราไปจัดกิจกรรม team building อย่างนี้ก็อาจจะไม่สอดคล้องกัน 

2.การฝึกอบรมพนักงานในแต่ละครั้ง จะต้องกำหนดเป้าหมายของผู้เข้าในหลักสูตรนั้นๆให้ชัดเจน เช่น หลักสูตรการเตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน เป้าหมายการฝึกอบรมก็ต้องเป็นคนที่กำลังจะเป็นหัวหน้างาน การฝึกอบรมหลักสูตร QCC ก็จะต้องเป็นกลุ่มคนที่กำลังจะทำกิจกรรม QCC 

3.องค์ประกอบอื่นๆที่จะทำให้การฝึกอบรมพนักงานนั้นประสบความสำเร็จ เช่น วิทยากรตรงกับหลักสูตรที่เราจะสอนหรือไม่ , อาหารกลางวันอาหารเบรคมีอะไรบ้าง , สถานที่ที่ไปฝึกอบรมและสัมมนาคือที่ไหนอย่างไร 

4.สำคัญมากครับ สำคัญกว่า Pre-Post Test ซะอีก เรื่องนี้ก็คือ การนำความรู้ที่ได้รับ จะไปทำอะไรให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เกิดการเปลี่ยนในการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งตรงนี้เอง องค์กรจะต้องวัดผลและมีตัวชี้วัดให้ชัดเจนไปเลยครับ การวัดผลก่อนหลังในการฝึกอบรมพนักงานนั้นเป็นเช่นไร เช่น ก่อนการฝึกอบรม การทำงานเสียเกิดขึ้น 20 ชิ้นต่อเดือน แต่หากหลังฝึกอบรมไปแล้ว เราเกิดงานเสียลดลงเหลือ 5 ตัวต่อเดือน หรือไม่มีเลย 

นี้คือ 4 เทคนิคการการจัดฝึกอบรมอย่างไรให้สำเร็จตาม KPI และผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่า องค์กรเมื่อจัดฝึกอบรมไปแล้ว ก็ต้องอยากจะได้อะไรกลับไปพัฒนาและงานก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงพนักงานก็ต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน 

และหากทำเช่นนี้ได้ การฝึกอบรมก็จะเกิดความคุ้มทุนในการลงทุน 

ติดต่อฝึกอบรมและจัดกิจกรรมได้ที่

โทร:0814262862,0909659106

Line@:ateathailand 

FB:นายอาทิตย์ ทองงาม 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,667