เป็นผู้นำที่หลายคนยอมรับโดยศรัทธา

หลายคนคาดหวังอยากจะเป็นผู้นำที่หลายคนยอมรับ

หลายคนคาดหวังที่จะเป็นผู้นำแล้วคนอื่นต้องเดินตาม 

หลายคนอยากให้ลูกน้องเกิดความศรัทธา

การเป็นผู้นำเป็นเรื่องไม่ยากมากครับ เพราะเราเองหากมีลูกน้องเราก็เป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าได้  

แต่หาก...จะเป็นผู้นำที่ดี..และเป็นผู้นำที่หลายคนยอมรับโดยศรัทธา 

จะต้องฝึกฝนตนเอง และจงสร้างโอกาสตามที่ตัวเองได้รับ ทำให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและทำให้ผู้บริหารและลูกน้องในองค์กรยอมรับ และสุดท้ายงานในองค์กรจะมีประสิทธิภาพ เพราะการเป็นผู้นำที่ดีของเรา 

และเราจะเป็นผู้นำที่ดีที่คนอื่นศรัทธาจะทำอย่างไร เราลองมาดูกันเลยครับ 5ข้อของการพัฒนาผู้นำให้เกิดความศรัธทา

1.ต้องเข้าใจและรู้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ จะต้องรู้ในระดับที่สามารถวางแผนวางกลยุทธ์ได้และสามารถแก้ไขปัญหาในงานได้ 

2.ผู้นำจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีวางตัวให้เหมาะสมในทุกพื้นที่ทุกเวลา

3.ผู้นำจะต้องบริหารคนให้เหมาะสมกับงานและพัฒนาคนให้สามารถก้าวต่อไปในอาชีพของเขาได้ และลูกน้องเองก็สามารถทำได้หลายๆงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทีมที่สามารถมีลูกน้องที่ทำได้หลายหน้าที่และหลายตำแหน่ง 

4.เห็นถูกเป็นถูกและเห็นผิดต้องแก้ไขให้ได้ทันที 

5.ผู้นำที่ดีจะต้องสื่อสารได้เก่งตามแต่ละสถานการณ์ 

นี้ก็น่าจะเป็น 5 ข้อสั้นๆของการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่หลายคนยอมรับและให้เกิดศรัทธาต่อทีมและองค์กร ลองฝึกดูกันนะครับ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,667