เขียนหลักสูตรอย่างไรให้โดนใจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยคุณอาทิตย์ ทองงาม

การเขียนบทความนี้ส่วนหนึ่งมาจาก พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 

ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์จากการทำงานโดยตรงของการเขียนหลักสูตรของผมนายอาทิตย์ ทองงาม  การเขียนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับการฝึกอบรมในปีนี้2564 หลายองค์กรน่าจะสนใจในรายละเอียดของการเขียนหลักสูตรเพื่อยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น

 

ผมเชื่อว่าอย่างนั้น

 

เพราะปีนี้หลายองค์กรพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การยื่นหลักสูตรให้กรมพัฒนารับรองในยุคนี้! ไม่ง่ายอีกต่อไป

 

เพราะอะไร?

 

 

 

ข้อ1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะไม่รับพิจารณาหลักสูตรดังต่อไปนี้

-หลักสูตรปฐมนิเทศ

-พัฒนาทีมงาน(Walk Rally) ที่มีเนื้อหาเป็นกิจกรรมการเล่นเกม การละเล่นต่างๆ

-ปฐมพยาบาล (รับรองเฉพาะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)

-กฏหมายแรงงาน(รับรองเฉพาะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)

-ประกันสังคม(รับรองเฉพาะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)

-เอดส์/ยาเสพย์ติด(รับรองเฉพาะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)

-ขับรถ(รับรองเฉพาะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถ)

-ดับเพลิง(รับรองเฉพาะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย , รปภ.)

-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัย (ศปอ.) ต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่อง

-เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนบุคคล เช่น การฝึกจิต สวดมนต์ การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การลงทุน-ออมเงิงหลังเกษียน การออกกำลังกาย การให้นมบุตร

-การประชุมเพื่อพิจารณา ตัดสินใจ ลงมติ ไม่ถือว่าเป็นการฝึกอบรม

-หลักสูตรที่เป็นการพัฒนาเชิงทัศนคติที่ดีเพียงอย่างเดียวทั้งหลักสูตร เช่น จิตสำนึกการรักองค์กร ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จะไม่ถือว่าเป็นการยกระดับฝีมือแรงงาน

-หลักสูตรที่มีเนื้อหา วัตถุประสงค์ และหัวข้อการฝึกอบรม ไม่ชัดเจนหรือมีส่วนของการพัฒนาทักษะฝีมือไม่ถึง 50%

-หลักสูตรการฝึกอบรมที่ต้องจัดตามกฏหมายข้อกำหนดของกฏหมาย เช่น สิ่งแวดล้อม พลังงาน ซ้อมดับเพลิง ความปลอดภัยในการทำงาน

-ISO 14001 เรื่องสิ่งแวดล้อม

-ISO 45001 เรื่องอาชีวอนามัย

-ISO 50001 เรื่องพลังงาน

-ISO GMP,HACCP ที่เป็นการฝึกอบรมแบบทบทวน ยกเว้น การฝึกอัพเกรดโดยต้องแนบหนังสือรับรองฉบับเดิมที่แสดงวันใกล้หมดอายุการรับรอง

-5ส.

 

อันดับ2 หากหัวข้อเข้าข่ายตามข้อที่1 กรมพัฒนาจะไม่รับพิจารณาโดยทันที แม้ว่า เนื้อหารายละเอียดโค-ตะ-ระดีก็ตาม555

ถ้าหากเป็นเช่นนั้นการเขียนหลักสูตรจะต้องเป็นเช่นไร มาดูข้อ 3

รับจัดฝึกอบรม,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,สถาบันฝึกอบรมพนักงาน,หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน,หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ

 

ข้อ3 การเขียนหลักสูตรจะต้องเป็นการเขียนหลักสูตรที่เป็นการ #ยกระดับUpskillฝีมือ และเนื้อหานั้นต้อง #โคตรชัดเจน

ยกตัวอย่าง (ตามประสบการณ์ผมนะ 55)

-หลักสูตร การบริการเพื่องานขาย

-หลักสูตร เทคนิคการขับรถเพื่อสร้างความปลอดภัยระหว่างบริการลูกค้า

-หลักสูตร การสร้างสูตร Excel เพื่อการคำนวนเงินเดือนอย่างถูกต้อง หรือ การสร้างสูตร Excel เพื่อการคำนวนโบนัสอย่างถูกต้อง

-หลักสูตร เทคนิคการเจรจาหนี้สินเพื่อลดหนี้สูญ 

 

หากสังเกตุตัวอย่างหลักสูตรที่ผมกล่าว การเขียนหลักสูตรตามหลักจะต้องมี #ประธาน #กิริยา #กรรม หรือ เรียกง่ายๆเลยว่า หลักสูตรที่กำลังจะอบรม จะอบรมเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

 

เพียงแค่นี้หลักสูตรที่เรากำลังอบรมมีโอกาสที่จะได้รับการรับรอง

 

การฝึกอบรมเพื่อยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากเพื่อให้ปลอดภัย ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูก่อนอบรม30วัน ถึงจะปลอดภัย เพราะว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมาดูมา Observer

 

 

สำหรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนั้นๆ จะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรที่กำลังอบรม หากหลักสูตร เทคนิคการบริการเพื่องานขาย หากเป็นพนักงานขาย จะได้รับการรับรอง แต่หากไม่ใช่เป็นพนักงานขาย ประมาณว่า วิศวะไรงี้ ไม่ได้รับการรับรองนะคราฟท่านผู้ชม เหตุผล ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่อบรมอยู่ (เคสแบบนี้เคยเจออยู่นะครับ)

 

อย่างไรก็แล้ว หากสงสัยสามารถปรึกษาได้เลยนะครับ  ที่เบอร์ 0909659106,0814262862 Line:Trainer_are

ฝากติดตามเพจด้วยนะครับ 

เพจ : เทรนเนอร์อ้า-รับจัดกิจกรรม Team Building ฝึกอบรมภายในองค์กร และ Safety Day 

 

เพิ่มเติม ณ.วันที่ 10/6/2564 

ตอนนี้หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์สามารถจัดฝึกอบรมและยื่นขอรับรองได้ตามระเบียบที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด 

 

รับจัดฝึกอบรมออนไลน์,จัดฝึกอบรมออนไลน์,webinar,สถาบันฝึกอบรมพนักงาน,บริษัทรับจัดฝึกอบรมพนักงาน

 รับจัดฝึกอบรมออนไลน์,จัดฝึกอบรมออนไลน์,webinar,สถาบันฝึกอบรมพนักงาน,บริษัทรับจัดฝึกอบรมพนักงาน

รับจัดฝึกอบรมออนไลน์,จัดฝึกอบรมออนไลน์,webinar,สถาบันฝึกอบรมพนักงาน,บริษัทรับจัดฝึกอบรมพนักงาน

รับจัดฝึกอบรมออนไลน์,จัดฝึกอบรมออนไลน์,webinar,สถาบันฝึกอบรมพนักงาน,บริษัทรับจัดฝึกอบรมพนักงานรับจัดฝึกอบรมออนไลน์,จัดฝึกอบรมออนไลน์,webinar,สถาบันฝึกอบรมพนักงาน,บริษัทรับจัดฝึกอบรมพนักงานแต่หากสนใจจัดฝึกอบรมและกิจกรรมกับ เอ.ที.เอ็กเซลเล้นท์ แอนด์ แอคทิวิตี้  สามารถติดต่อได้เลยนะครับ

ยินให้บริการครับ เราสามารถออกแบบหลักสูตรได้ตามความต้องการที่ลูกค้าต้องการ วิทยากรเราไปได้ทุกจังหวัด

ออนไลน์เทรนนิ่งก็ได้ ราคาไม่แพงครับ ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ 0909659106,0814262862,Line:Trainer_are

Line:@ateathailand

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 60,122