หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : เทคนิคการทำระบบกิจกรรม5ส.เพื่อเพิ่มผลผลิตและเทคนิคมาตรฐาน5ส.

อบรม 5ส.ที่ไหนดี ที่นี้มีคำตอบ เพราะเราเป็นบริษัทรับฝึกอบรมหลักสูตร 5ส.เพื่อเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของเราได้ผ่านการอบรมและให้คำปรึกษามากกว่า 100 บริษัท ดังนั้นกรณีศึกษาในกิจกรรม 5ส.จึงสามารถตอบโจทย์ทุกๆท่านและทุกๆองค์กรได้ หากท่านไหนสนใจ สามารถติดต่อได้เลยนะครับ และสามารถชมรายละเอียดหลักสูตรได้เลยตามรายละเอียดด้านล่างได้เลย
 

หลักสูตรการทำระบบกิจกรรม 5ส.

เพื่อเพิ่มผลผลิตและเทคนิคมาตรฐาน 5ส. 

รูปแบบฝึกอบรม ; บรรยาย,กิจกรรมWorkshopลงพื้นที่,อภิปราย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในบริษัทได้เข้าใจในระบบกิจกรรม 5ส.ในแต่ละ ส.

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในบริษัทได้ทราบถึงการแก้ไขปัญหาการทำงานต่างๆด้วยหลักของ 5ส.เพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัย 

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเทคนิคการเพิ่มผลผลิตเทคนิคมาตรฐาน 5ส.

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในบริษัทได้ทราบถึงตัวอย่างการทำ 5ส.องค์กรอื่นและเริ่มต้นทำอย่างมีประสิทธิภาพ

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคมาตรฐาน 5ส.และหลักการตรวจประเมิน

หน้างานตามหลักของ 5ส.

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

09.00-10.30 

ประวัติความเป็นมาของระบบๆคุณภาพต่างๆของคนญี่ปุ่น 

ที่มาที่ไปของระบบ 5ส. (สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สร้างนิสัย)

5ส.เข้ามาใช้ในบริษัทและโรงงานในประเทศไทยได้อย่างไร 

ตัวอย่าง 5ส.บริษัทและโรงงานที่ทำได้ดี 

โครงสร้างพื้นฐานของ 5ส.ใช้ได้ทั้งบริษัทและโรงงาน 

10.45-12.00

การทำ 5ส.เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

กิจกรรม 5ส.กับการเพิ่มผลผลิตสร้างคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 

หัวใจหลักของส.1-ส.5 สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สร้างนิสัย

13.00-14.30 

หัวใจหลักของ ส.1-ส.5 สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สร้างนิสัย(ต่อ)

5ส.เพื่อเพิ่มผลการผลิต / ทำระบบงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ5ส. 

5ส.เพื่อความปลอดภัยในบริษัทและโรงงาน 

การใช้หลัก PDCA มาใช้ในการทำ 5ส.เพื่อสร้างศักยภาพในบริษัทและโรงงาน

7ขั้นตอนในการทำ5ส.ให้ประสบผลสำเร็จสำหรับบริษัทและโรงงานที่เพิ่งเริ่ม 

14.45-16.00

เทคนิคการสร้างมาตรฐานและรูปแบบการตรวจประเมินของกิจกรรม 5 ส.ของบริษัทและโรงงาน 

ลงพื้นที่หน้างานจริง (หากสามารถลงได้),ทดลองประเมินผลหน้างาน

สรุปจากการลงสำรวจหน้างาน

เตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มทำระบบกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร 

รูปแบบการประเมินผล 

Pre-Post Test 

วิทยากรโดย:คุณอาทิตย์ ทองงาม ผู้ที่บรรยายหลักสูตร 5ส.อย่างมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน 


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 62,763