หัวหน้างานนั้นต้องเคารพพื้นที่ของผู้อื่น

เมื่อเราเป็นหัวหน้างาน สิ่งที่เราควรต้องรู้อยู่ข้อนึงก็คือ คนในทีมต่างมีที่มาที่ไป มีรากฐานของครอบครัวต่างกัน มีสภาพแวดล้อมต่างกัน หรืออาจจะเรียกว่า มีพื้นที่ของตัวเองที่ต่างกัน แน่นอน ในพื้นที่ของการทำงานจะต้องมีพื้นที่ให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ ยืดหยุ่นได้ตามเวลา แต่หากเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่อื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับงาน หัวหน้างานนั้นจักต้องเคารพในพื้นที่ของคนอื่นๆด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นเอง เมื่อเป็นหัวหน้างานย่อมมีความคาดหวังจากผู้บริหารองค์กรและเกิดอารมณ์ร่วมในทุกก้าวเดินของหัวหน้างานจากลูกน้องอย่างแน่นอน แล้วหัวหน้างานจะทำอย่างไรล่ะ เพื่อให้การเป็นหัวหน้างานบรรลุกับคำว่าประสิทธิภาพจากผู้คนที่จะต้องทำงานด้วย การเคารพพื้นที่ของผู้อื่น จึงเป็นข้อหนึ่งที่หัวหน้างานจะต้องรู้และมีทักษะอีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการบริหารในการทำงานได้ ซึ่งการเคารพพื้นที่ของผู้อื่นของหัวหน้างานจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.หัวหน้างานจะต้องบริหารเวลาในงานกับลูกน้องให้เต็มที่เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของงานในแต่ละวันออกตามเป้าหมายที่กำหนด โดยที่ไม่ควรต้องเสียเวลากับงานที่ไม่เกิดประโยชน์มากนัก เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่เวลาส่วนตัวหลังจากเลิกงานไปของลูกน้อง 

2.หัวหน้างานจะต้องไม่ใช่การตัดสินผู้อื่นโดยที่ไม่มีเหตุผลรองรับ เพราะการตัดสินผู้อื่นโดยที่ไม่มีเหตุผลรองรับเท่ากับว่าเรากำลังรุกล้ำพื้นที่คนอื่นโดยใช้อารมณ์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง แต่หากทุกการตัดสินใจมีเหตุผลมารองรับ หัวหน้างานจะได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพจากคนรอบข้างที่ทำงานด้วย 

3.เมื่อลูกน้องสงสัยหรือสอบถามในที่ประชุม หัวหน้างานอย่าคิดแค่ว่า "เขาเป็นแค่ลูกน้อง" หรือพูดออกไปว่า "ถามอะไรอย่างนั้น,คิดได้แค่นี้เหรอ" เพราะวิธีการแบบนั้น ท่านกำลังไม่เคารพพื้นที่การทำงานที่ถูกต้องของผู้อื่น และจะกลายเป็นหัวหน้างานที่ไม่มืออาชีพอย่างแน่นอน แต่หากเราเปิดโอกาสในทุกข้อสงสัย ให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนำเสนอไอเดีย และแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน เราจะกลายเป็นหัวหน้างานที่มืออาชีพ เป็นหัวหน้างานที่มากความสามารถ และเป็นหัวหน้างานที่เคารพในพื้นที่การทำงานซึ่งกันและกัน ได้รับการยอมรับจากคนในองค์กรอย่างแน่นอน 

4.ยอมรับความต่างของมนุษย์ ความต่างของคนในทีม หัวหน้างานอย่าชมเชยลูกน้องอีกคนเพียงเพราะว่า เขาทำตามใจเรา และอย่าด่าอีกคน เพียงเพราะว่า เขาทำไม่ถูกใจเรา หัวหน้างานต้องคิดอยู่เสมอว่า หัวหน้างานก็คนธรรมดา ลูกน้องก็คนธรรมดาคนนึง ดังนั้นเอง เมื่อลูกน้องทำดี ชื่นชมเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องทำ ให้ผลลัพธ์ตามผลงานก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำ คนกลุ่มนี้หัวหน้างานก็ต้อง Support เพื่อให้งานยังมีมาตรฐานต่อไป กับอีกกลุ่มหนึ่ง หากเขาทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจ คนที่เป็นหัวหน้างานเอง จะต้องพัฒนาในสิ่งที่ลูกน้องขาด เพื่อให้การทำงานของลูกน้องคนนั้น ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดตามที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการ 

5.อย่าสร้างความเกรงขามเพียงเพราะให้ลูกน้องกลัว แต่จงเป็นหัวหน้างานที่มีความสามารถ การใช้ชีวิตยืดหยุ่น,ทำให้คนในทีมยอมรับ และสามารถทำให้ลูกน้องเข้าหาได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเคารพในพื้นที่ของกันและกันระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง 

ซึ่งจริงๆแล้ว หลักการเป็นหัวหน้างานมีหลายทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ ในหลักสูตรเทคนิคการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ 5.0 จะมีหลายเทคนิคที่จะช่วยให้เป็นหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง ซึ่งหัวข้อ "หัวหน้างานต้องเคารพพื้นที่ของคนอื่น" ก็เป็น1ในหัวข้อในหลักสูตรนี้ หากท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์ 0909659106,0814262862,Line@ateathailand หรือเพจ:เอ.ที.เทรนนิ่ง-รับจัดฝึกอบรมและกิจกรรม 

บทความโดย : นายอาทิตย์ ทองงาม 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 58,667